Teata näidud

Pakume ka soojussõlmede ja küttesüsteemide paigaldust, hooldust ning remonti. Meie meeskonda kuuluvad soojusenergeetika eksperdid, lukksepad, automaatikud, elektrikud ja üldehituse spetsialistid.

Pöörduge meie poole, kui vajate nõu ja abikäsi küttesüsteemi rajamisel, hooldamisel või remontimisel!
 

Pakutavad teenused

  • Soojussõlmede müük, paigaldus ja remont
  • Soojussõlmede hooldus (ühekordne või hooldusleping pikemaks perioodiks)
  • Küttesüsteemide paigaldus ja remont
  • Küttesüsteemide läbipesu (torustikud, küttekehad, katlad)
  • Soojusvahetite keemiline pesu
  • Keskküttesüsteemide tasakaalustamine
  • Soojusarvestite müük ja paigaldus


Miks on tarvis küttesüsteeme regulaarselt hooldada?


Hoonete keskküttesüsteemid vajavad regulaarset hooldust, et tagada süsteemi pikaaegne säilimine, töökindlus ning efektiivsus.

Vähemalt iga kahe aasta tagant tuleb teha küttekehadele ning torustikule läbipesu. Soojusvahetiga soojussõlmedes vajab soojusvaheti efektiivseks tööks ning kogu hoone soojusvarustuse tagamiseks samuti iga kahe aasta tagant keemilist pesu.

Kui olete hoones teinud ümberehitusi või on osad ruumid jahedamad võrreldes teistega, võib küttesüsteem vajada tasakaalustamist.

Soojussõlmed tuleb hoida heas korras ning hooldatud. Kontrollida tuleb ventiilide ja liitekohtade pidavust.