Teata näidud

Biogaasijaamad

Danpoweril on hetkel töös 25 biogaasijaama, ühte jaama laiendatakse ning üks jaam on plaanimisel. Kõikides töös olevates biogaasijaamades muudetakse biogaas koostootmisjaamades detsentraalselt vooluks ning juhitakse EEG baasil kohaliku võrguoperaatori võrku. Toodetud soojus juhitakse uute trasside kaudu Danpoweri ja selle tütarettevõtete olemasolevatesse kaugküttevõrkudesse ning on mõeldud lõpptarbijate varustamiseks.
Kui oma esimeste biogaasijaamade puhul kasutasime märgkääritamistehnoloogiat, siis alates 2008 kasutame eelkõige kuivfermentatsiooni. Selle meetodi kõige suurem eelis seisneb selles, et kasutama ei pea üksnes maisisilo ning viljaterasid, vaid ka teiste viljasortide terveid taimi ning rohusilo. Tänu eelnimetatule saavutame selle, et meie põllumajanduspartnerid väldivad monokultuure ning saavad kinni pidada külvikorrast.

Biometaani  ettevalmistamine ning võrku juhtimine – tuleviku tehnoloogia


2011. aasta detsembris alustas Wülknitzi valla (OT Lichtensee, Sachsen) biogaasi tootmisjaam jaama testimist. Alates 2012. aastast on testimisel ka biogaasi puhastusjaam. Jaamas puhastatakse ühes tunnis 1 400 Nm3 toorgaasi 700 Nm3 biometaaniks ning juhitakse maagaasivõrku.
Iseärasuseks on asjaolu, et Lichtensees toodetud biogaas muudetakse üksnes osaliselt koha peal elektriks. Suur osa toodetud biogaasist viiakse puhastusjaamas maagaasikvaliteedini (kuivatamine, desulfiteerimine, metaaniga rikastamine, puhastamine) füüsikalise surveveemeetodi abil ning juhitakse kohaliku gaasivõrguoperaatori (ENSO Netz GmbH) võrku. Bio-maagaasi kasutatakse Danpoweri enda soojusvarustusprojektides (koostootmisjaamad). Lichtensee jaamas toodetud ning puhastatud bio-maagaasiga toodetakse aastas umbes 24,5 GWh elektrit.
Antud tehnoloogia oluline eelis seisneb selles, et ka linnastutes (nt suurtes linnades, kus pole võimalik elamute tiheda paiknemise tõttu ehitada detsentraalseid biogaasijaamasid) on võimalik taastuvaid energiaallikaid kasutada. Ehkki biogaasi saab toota aastaringselt, näevad seaduses sätestatud eeskirjad ette, et gaasivõrguoperaator kasutab oma gaasivõrku osaliselt puhversalvestina ning juhitud biomaagaasi vastuvõtmine ei toimu ilmtingimata aastaringselt, vaid ka piiratult soojuse tarnimise perioodil.