Võru kaugküttepiirkond

Vastavalt kaugkütteseadusele on soojuse piirhind kooskõlastatud Konkurentsiametiga.

Müügihind:

alates 01.01.2024 hakkab kehtima uus käibemaksumäär, milleks on 22%.

Alates 01.01.2024                67,71 €/MWh €/MWh, koos 22% käibemaksuga 82,61 €/MWh)      (piirhind kooskõlastatud 30.11.2023)
Alates 01.10.2023                66,20 €/MWh, koos käibemaksuga 79,44 €/MWh                      (piirhind kooskõlastatud 31.08.2023)
Alates 01.09.2023                 71,58 €/MWh, koos käibemaksuga 85,90 €/MWh
Alates 01.04.2023                 77,58 €/MWh, koos käibemaksuga 93,10 €/MWh                     (15.03.2023 kooskõlastatud piirhind)
Alates 01.03.2023                 86,08 €/MWh, koos käibemaksuga 103,30 €/MWh*
Alates 04.12.2022                 89,91 €/MWh, koos käibemaksuga 107,89 €/MWh*                 (03.11.2022 kooskõlastatud piirhind)
Alates 17.10.2022                 78,85 €/MWh, koos käibemaksuga 94,62 €/MWh                     (15.09.2022 kooskõlastatud piirhind)
Alates 01.04.2019                 54,30 €/MWh, koos käibemaksuga 65,16 €/MWh                     (19.02.2022 kooskõlastatud piirhind)
Alates 01.05.2018                 54,53 €/MWh, koos käibemaksuga 65,44 €/MWh       

Alates 01.01.2013                 55,27 €/MWh, koos käibemaksuga 66,32€/MWh                       (01.01.2013 kooskõlastatud piirhind)

Võru kaugküttepiirkondi näeb järgmistelt kaartidelt:

*Riik kompenseeris perioodil 1. oktoobrist 2022 kuni 31. märtsini 2023 tarbitud soojusenergia hinnast, mis ületas 80 €/MWh (käibemaksuta), kodutarbijale 80%. 


Puiga kaugküttepiirkond

Vastavalt kaugkütteseadusele on soojuse piirhind kooskõlastatud Konkurentsiametiga.

Müügihind:

alates 01.01.2024 hakkab kehtima uus käibemaksumäär, milleks on 22%.

Alates 01.10.2023              76,16 €/MWh, koos käibemaksuga 91,39 €/MWh     (piirhind kooskõlastatud 31.08.2023)
Alates 01.09.2023               82,42 €/MWh, koos käibemaksuga 98,90 €/MWh
Alates 01.04.2023               89,66 €/MWh, koos käibemaksuga 107,59 €/MWh       (15.03.2023 kooskõlastatud piirhind)
Alates 01.03.2023               102,43 €/MWh, koos käibemaksuga 122,92 €/MWh*
Alates 04.12.2022               104,49 €/MWh, koos käibemaksuga 125,39 €/MWh*      (03.11.2022 kooskõlastatud piirhind)
Alates 14.11.2022               88,65 €/MWh, koos käibemaksuga 106,38 €/MWh         (12.10.2022 kooskõlastatud piirhind)
Alates 01.09.2020             ´ 55,38 €/MWh, koos käibemaksuga 66,46 €/MWh           (19.03.2020 kooskõlastatud piirhind)

Puiga kaugküttepiirkonda näeb järgmiselt kaardilt:

*Riik kompenseeribs perioodil 1. oktoobrist 2022 kuni 31. märtsini 2023 tarbitud soojusenergia hinnast, mis ületas 80 €/MWh (käibemaksuta), kodutarbijale 80%. 


Väimela kaugküttepiirkond

Vastavalt kaugkütteseadusele on soojuse piirhind kooskõlastatud Konkurentsiametiga.

Müügihind:                         

alates 01.01.2024 hakkab kehtima uus käibemaksumäär, milleks on 22%.

Alates 01.01.2024             87,65 €/MWh (koos käibemaksuga 106,93 €/MWh)
Alates 01.12.2023             95,43 €/MWh, koos käibemaksuga 114,52 €/MWh  (piirhind kooskõlastatud 31.10.2023)
Alates 01.10.2023             87,97 €/MWh, koos käibemaksuga 105,56 €/MWh (piirhind kooskõlastatud 31.08.2023)
Alates 01.03.2023             90,50 €/MWh, koos käibemaksuga 108,60 €/MWh*  (piirhinnana kooskõlastatud 15.03.2023)
Alates 01.02.2023             87,63 €/MWh, koos käibemaksuga 105,16 €/MWh*
alates 01.01.2023             93,26 €/MWh, koos käibemaksuga 111,91 €/MWh*
alates 01.12.2022             100,60 €/MWh, koos käibemaksuga 120,72 €/MWh*
alates 17.10.2022             106,84 €/MWh, koos käibemaksuga 128,21 €/MWh* (14.09.2022 kooskõlastatud piirhind)
alates 15.03.2022             84,71 €/MWh, koos käibemaksuga 101,65 €/MWh     (11.02.2022 kooskõlastatud piirhind)
alates 15.12.2021             79,63 €/MWh, koos käibemaksuga 95,56 €/MWh (perioodil 01.01-31.01.2022 on müügihinnaks 76,88 €/MWh+km) (03.11.2022 kooskõlastatud piirhind)
alates 15.11.2021             75,49 €/MWh, koos käibemaksuga 90,59 €/MWh       (06.10.2021 kooskõlastatud piirhind)
alates 01.10.2021             72,92 €/MWh, koos käibemaksuga 87,50 €/MWh       (30.08.2021 kooskõlastatud piirhind)

 

*Riik kompenseeris perioodil 1. oktoobrist 2022 kuni 31. märtsini 2023 tarbitud soojusenergia hinnast, mis ületab 80 €/MWh (käibemaksuta), kodutarbijale 80%.


Soojusenergia arvestamine

1. 1. Soojuse müüja esitab soojuse tarbimise eest arve eelneva kalendrikuu kohta, võttes aluseks kaugloetavad soojusarvesti näidud.
1.1. Kauglugejatega varustatud Võru ja Väimela kaugküttepiirkonna tarbijad ei pea soojusarvesti näitu teatama.
1.2. Kauglugejata Puiga kaugküttepiirkonna Tarbijad on kohustatud edastama Soojuse müüjale soojusarvesti näidud iga kuu kahe esimese tööpäeva jooksul.
2. 2. Soojusarvesti puudumisel, seiskumisel, ajutisel puudumisel, selle rikete või remondi korral, muude soojusarvestuse katkestuste ajal, soojusarvesti taatlemisaja ületamisel või Tarbija poolt esitatud näitude ilmse mittevastavuse korral Lepingus toodud ühendusvõimsusele ja kuu keskmisele välistemperatuurile toimub tarbitud soojuse arvestus kraadpäevade alusel. Info kraadpäevade kohta on leitav: https://www.kredex.ee/et/energiatohusus-uuringud-ja-andmed/kraadpaevad.

 

Liitumine

Liitumist kaugküttevõrguga reguleerib kaugkütteseadus. Järelevalvet liitumiste seaduslikkuse üle teostab Konkurentsiamet.

Liitumine Danpower Eesti AS-i kaugküttevõrguga on iga liituja jaoks individuaalne, liitumise soovi kohta esitab taotleja avalduse (vt allpool olevat vormi). 

Lisatud dokumendid


Tehniliste tingimuste ja kooskõlastuste väljastamine projekteerijatele

Danpower Eesti AS-ilt tuleb küsida projekteerimise tehnilised tingimused kõigil, kes kavandavad ehitustöid Võru linnas ja Puiga külas. Kõik koostatud projektid ehitistele, mis asuvad kaugküttetorustike läheduses, tuleb kooskõlastada Danpower Eesti AS-iga enne ehituse algust. Päringute läbivaatamiseks arvestada ligikaudu 14 päeva. Päringud saata Jan Mustjõgile: jan.mustjogi@danpower.de.


Mida teha soojakatkestuse korral?

Danpower Eesti AS teeb kõik endast oleneva selle heaks, et olla oma klientidele kvaliteetne ja kindel soojavarustaja. Sellest hoolimata võib trassidel ette tulla avariisid. Sellisel juhul on Danpower Eesti AS-i ülesanne teavitada oma kliente soojavarustuse katkestamisest õigeaegselt ette ning likvideerida avarii võimalikult kiiresti.

Tahame oma klientidele aga südamele panna, et nad vastutavad ise oma majas olevate tehnosüsteemide korrasoleku eest. Väljaspool maja oleva torustiku ning küttesüsteemide korrasoleku eest vastutab Danpower Eesti AS. Seoses sellega on meie esimene palve, et palun veenduge selles, et majas olev torustik oleks täielikult isoleeritud ning kraanid ei tilguks. Samuti veenduge palun, et katkestuse ajal oleks suletud välisuksed ja aknad, et majad ei jahtuks kiiresti ning külm ei saaks torustikule ligi. Kui te teate, et teie süsteemis on nõrgad kohad ning on soojakatkestus, siis palun katke külma kaitseks torustik või laske torustikus katkestuse ajaks vesi välja, et vesi ei saaks torustikus külmuda.
Toome näiteks, et 9. detsembril 2012.a. tekkinud avarii tõttu külmusid ühe Võru kortermaja pööningul torud, kuigi Danpower Eesti AS oli korteriühistut katkestusest teavitanud ning asus viivitamatult avariid likvideerima.

Danpower Eesti AS-i spetsialistid käisid kahjusid koha peal hindamas ning selgus, et elamu pööning, kus torustik kulgeb, on ohtlikus seisukorras, mitmed kohad on isoleerimata, seda eriti kraanide juures ning temperatuur pööningul on sama mis välistemperatuurgi. Klient oli teadlik oma süsteemi nõrkadest kohtadest, kuid ei võtnud sellest hoolimata kasutusele ettevaatusabinõusid. Sellistes tingimustes piisab juba lühiaegsest katkestusest, et torustik saaks külmakahjustusi.

Palume kõigil korteriühistutel oma tehnosüsteemide korrasoleku eest vastutada ja süsteeme regulaarselt kontrollida. Kulud, mis on tekkinud kliendile, kui klient ei ole oma tehnosüsteemide korrasoleku eest piisavalt hoolitsenud ning ei ole võtnud avarii korral kasutusele ettevaatusabinõusid, on iga kliendi enda kanda. Loodame siiski, et järgnev kütteperiood kulgeb avariideta ning palume oma klientidel enda tehnosüsteemid üle vaadata.
 

Kui vajate abi küttesüsteemi hooldamisel


Kui vajate abi küttesüsteemi hooldamisel, pöörduge meie poole. Küttesüsteemide hooldamisega tegelevad Danpoweri grupi ettevõtte Praavitus OÜ spetsialistid. Kontaktisik Praavitus OÜ juhatuse liige Mati Laur, 515 6129, mati.laur@danpower.de. Loe lähemalt teenuste lehelt.


Energia kokkuhoid


Milline on energiakasutus hoones, milles elad? Saad seda võrrelda Eesti keskmiste näitajatega. Vastuse koos energia kokkuhoiuvõimalustega leiad Eesti Jõujaamade ja Kaugütte Ühingu (EJKÜ) veebilehelt.