Soojusenergia hindAlates 01.04.2019 on soojusenergia müügihind lõpptarbijale 54,30 €/MWh. Nimetatud hinnale lisandub käibemaks.
Alates 01.04.2019 on soojusenergia piirhind Võru kaugküttepiirkonnas 54,30 €/MWh. Nimetatud hinnale lisandub käibemaks.
Alates 01.05.2018 on soojusenergia müügihind lõpptarbijale 54,53 €/MWh. Nimetatud hinnale lisandub käibemaks.

Alates 01.01.2013 on soojusenergia piirhind Võru kaugküttepiirkonnas 55,27 €/MWh. Nimetatud hinnale lisandub käibemaks.

Liitumine


Liitumist kaugküttevõrguga reguleerib Eesti Vabariigis kehtiv kaugkütteseadus. Järelevalvet liitumiste seaduslikkuse üle teostab Konkurentsiamet.

Liitumine Danpower Eesti ASi kaugküttevõrguga on iga liituja jaoks individuaalne, liitumise soovi kohta esitab taotleja avalduse (vt allpool olevat vormi). Iga uus tarbija ehitab omale soojatrassi ja soojussõlme vastavalt Danpower Eesti AS-i esitatud tehnilistele tingimustele. Liitumistasu Danpower Eesti AS ei võta.

Ehitatav magistraalsoojustorustik hakkab kuuluma Danpower Eesti AS-ile. Reeglina kuuluvad kõik soojusvõrgu kaugkütte torustikud Danpower Eesti AS-ile. Harutorustik võib kuuluda liitujale, kui lepingus on nii kokku lepitud. Harutorustik on liituja kinnistul asetsev torustik, mida kasutatakse ka tulevikus ainult liituja tarbeks.

Liitunud tarbija esitab soojussõlme kohta soojussõlme passi, mille vormi on koostanud Danpower Eesti AS (lisatud), ühtlasi täidab ta taotluse soojuse ostu-müügi lepingu sõlmimiseks (allpool on lisatud vastav vorm). Peale vastavate dokumentide esitamist sõlmitakse soojuse ostu-müügi leping.

Võru kaugküttepiirkondi näeb järgmistelt kaartidelt:

Lisatud dokumendid

 

Mida teha soojakatkestuse korral?


Danpower Eesti AS teeb kõik endast oleneva selle heaks, et olla oma klientidele kvaliteetne ja kindel soojavarustaja.
Sellele vaatamata võib trassidel ette tulla avariisid. Sellisel juhul on Danpower Eesti AS-i ülesanne teavitada oma kliente soojavarustuse katkestamisest õigeaegselt ette ning likvideerida avarii võimalikult kiiresti.

Tahame oma klientidele aga südamele panna, et nad vastutavad ise oma majas olevate tehnosüsteemide korrasoleku eest. Väljaspool maja oleva torustiku ning küttesüsteemide korrasoleku eest vastutab Danpower Eesti AS. Seoses sellega on meie esimene palve, et palun veenduge selles, et majas olev torustik oleks täielikult isoleeritud ning kraanid ei tilguks. Samuti veenduge palun, et katkestuse ajal oleks suletud välisuksed ja aknad, et majad ei jahtuks kiiresti ning külm ei saaks torustikule ligi. Kui te teate, et teie süsteemis on nõrgad kohad ning on soojakatkestus, siis palun katke külma kaitseks torustik või laske torustikus katkestuse ajaks vesi välja, et vesi ei saaks torustikus külmuda.
Toome näiteks, et 9. detsembril 2012.a. tekkinud avarii tõttu külmusid ühe Võru kortermaja pööningul torud, kuigi Danpower Eesti AS oli korteriühistut katkestusest teavitanud ning asus viivitamatult avariid likvideerima.

Danpower Eesti AS-i spetsialistid käisid kahjusid koha peal hindamas ning selgus, et elamu pööning, kus torustik kulgeb, on ohtlikus seisukorras, mitmed kohad on isoleerimata, seda eriti kraanide juures ning temperatuur pööningul on sama mis välistemperatuurgi. Klient oli teadlik oma süsteemi nõrkadest kohtadest, kuid ei võtnud sellest hoolimata kasutusele ettevaatusabinõusid. Sellistes tingimustes piisab juba lühiaegsest katkestusest, et torustik saaks külmakahjustusi.

Palume kõigil korteriühistutel oma tehnosüsteemide korrasoleku eest vastutada ja süsteeme regulaarselt kontrollida. Kulud, mis on tekkinud kliendile, kui klient ei ole oma tehnosüsteemide korrasoleku eest piisavalt hoolitsenud ning ei ole võtnud avarii korral kasutusele ettevaatusabinõusid, on iga kliendi enda kanda. Loodame siiski, et järgnev kütteperiood kulgeb avariideta ning palume oma klientidel enda tehnosüsteemid üle vaadata.