Teata näidud

Väärtustame keskkonnasõbralikku soojatootmist!

Danpower Eesti ASi Võru ja Puiga kaugküttesüsteemidele on välja antud tõhusa kaugkütte märgis. Danpower Eesti ASi soojatootmine põhineb ca 90% ulatuses biomassil (hakkpuit).