Danpower Eesti ASi kaugküttesüsteemile on välja antud tõhusa kaugkütte märgis. Danpower Eesti ASi soojatootmine põhineb ca 90% ulatuses biomassil (hakkpuit ja saepuru).