Danpower Eesti pressiteade: linlaste pahameel Võru kesklinna kaugküttevõrgu laiendamise viibimisest on õigustatud

Danpower Eesti pressiteade: linlaste pahameel Võru kesklinna kaugküttevõrgu laiendamise viibimisest on õigustatud

PRESSITEADE

Danpower Eesti: linlaste pahameel Võru kesklinna kaugküttevõrgu laiendamise viibimisest on õigustatud

Reede, 06. oktoober 2017 10.32 Võrumaa Teataja


Alates suve algusest on Danpower Eesti AS Võru linnas läbi viinud ulatuslikke ehitustöid, et tagada Võru linna elanikele senisest efektiivsem soojavarustus. Kaugküttevõrgustiku rekonstrueerimise ja laiendamise tulemusel suureneb soojuse tootmise maht ligikaudu 10% aastas, mis võimaldab stabiliseerida kaugkütte hinna Võru linnas kümneteks aastateks.

Kuna projekti teostatakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetuse kaasabil, tuli ehitustööde läbiviimiseks korraldada riigihange, mille nõudeks oli soodsaim pakkumine. Hanke võitnud ehitusfirma pole aga täitnud enda lepingulisi kohustusi, mis on pannud nii Võru linnavalitsuse kui ka energiaettevõtte patiseisu, kus ehitustööd on viibinud ning olnud ebakvaliteetsed, kuid hanke tõttu ei ole võimalik enam protsesse tagasi pöörata. Projekti viibimise põhjuseid selgitab Danpower Eesti AS projektiarenduse juht Juhan Aguraiuja.

Koostööpartnerid ja ehituse viibimine

“Ehitustööde viibimise põhiliseks põhjuseks on projekti oodatust hilisem algus. Meie ehitushanke võitnud KVL Tehnika OÜ juhtfiguurid ja paljud töötajad lahkusid ettevõttest pärast hankelepingu sõlmimist ja enne tööde algust, mistõttu ei suutnud ehitusettevõte kokkulepitud ajal töödega alustada,” selgitas Aguraiuja, nentides samas, et hankes osalemise ajal vastas ettevõte ning nende personal igati hankes sätestatud nõuetele ning Danpoweril polnud põhjust kahelda nende pädevuses.

KVL Tehnika OÜ palkas ehitustööde teostamiseks ettevõtte Lovak OÜ ehitajad, kes alustasid tööga kuu aega hiljem kui algselt oli ehitustööde algust planeeritud. Ajaline probleem polnud paraku aga ainuke, millega seejärel silmitsi seisti. “Ettevõttega Lovak OÜ tuli ette mitmeid töökvaliteediga seotud probleeme, kuid Danpower ei saa lubada nõuetele mittevastavat tööd. Iga kaugküttetrass läbib kindla kontrollkadalipu, mille käigus tuvastatakse lõikude kaupa kõik vastavused ja ka vajakajäämised. Juhul kui kontrollitavad parameetrid ei vasta nõuetele, siis tuleb vead kõrvaldada, sest meie jaoks on oluline, et pakutav teenus oleks kvaliteetne ning Võru linna elanikele oleks tagatud parim võimalik soojuslahendus. Niisiis palusime KVL Tehnikal leida uus partner, kes teostaks ehitustöid nõutud tasemel,” rääkis Aguraiuja.

Kreutzwaldi tänav ja Jüri tänav

Uueks ehitustööde teostajaks võttis lepinguline partner Soome ettevõtte KVL Tekniikka OY, kes on lisaks käimasolevale ehitusele pidanud tegelema ka varasemate tööde ümbertegemisega nii Jüri kui Kreutzwaldi tänaval. “Näiteks purunes varasema ebakvaliteetse töö tõttu 13.septembril kaugküttetrass Kreutzwaldi tänaval, mille kahjude likvideerimisega tegeletakse aktiivselt, et enne suuremate külmade tulekut kõik korda saaks. Samuti tuli ehituspraagi tõttu osaliselt taasavada ka kaevik Jüri tänaval, kus ehitustegevus tegelikult juba mitu kuud tagasi oli lõppenud,” tõi Danpoweri esindaja esile, nentides, et Võru linnasüdames pikalt kestvatest ehitustöödest linlaste pahameel on igati õigustatud. “Ümbertegemine on olnud oodatust ajakulukam ning tunnistame, et oleksime pidanud juba varem nõudma alltöö ettevõtte väljavahetamist, et ümbertegemist vajavat tööd oleks praeguseks vähem,” tunnistas Aguraiuja, tõdedes, et KVL Tekniikka OY tööde kvaliteet on ootustele vastav.

“Loodame peagi näha ka Jüri ja Kreutzwaldi tänava ehitustööde lõppu ning asfaltkatte taastamist, mis muudab linnaelanike liiklemise jälle sujuvamaks. Esimeses etapis asfalteeritakse Jüri tänav ning Kreutzwaldi tänaval lõik Jüri tänavast kuni Soo tänavani,” ütles Aguraiuja, kelle sõnul on KVL Tekniikka OY planeerinud töödega lõpetada oktoobri lõpus, kuid projekti lõppu võivad mõjutada ka keerulised protseduurid, mis on seotud torude raudtee alt läbi minemisega ning ilmastiku olud, mida paraku ette ei saa prognoosida. Aguraiuja kinnitas, et Danpower Eesti on igati avatud vastama kõikidele ehitusega seotud küsimustele, mis võiks linlaste igapäevaseid toimetusi kergemaks muuta ning kontrollib igapäevaselt tööde teostamist, et Võru linna kaugkütteprojekt valmiks võimalikult kiiresti, kuid kvaliteetselt.

KVL Tehnika esindaja Janno Kell tõdes, et hankevõidu järgselt toimunud ettevõtte struktuurimuudatuste- ja materjalide tarnete hilinemise tõttu ei olnud võimalik koostööd Danpoweriga õigeaegselt alustada. “Projekti algus ja tööde tähtaegne teostamine on seisnud tõesti meie taga. Me vabandame tekitatud ebamugavuste pärast ja seda nii Danpoweri, Võru linnaelanike kui ka Linnavalitsuse ees, kes on igati püüdnud projekti arenguid kiirendada. Alustasime projektiga koheselt kui olime leidnud ehitajad, kelle abiga projekt ellu viia ning kohale jõudsid esimesed materjalid.  Koostöö OÜ Lovakiga aga ei kandnud vilja, sest selgus, et nende tehtud tööde kvaliteet ei vasta vajadustele. Koostöös uue alltöövõtjaga püüame ehitustööd lõpetada oktoobri lõpuks,” sõnas Kell.

Danpower Eesti AS projektiarenduse juht Juhan Aguraiuja lisas, et kuigi see ei vähenda võrulaste meelehärmi ja igapäevaseid ebamugavusi, siis nõuab Danpower lepingus sätestatud korras enda ehitushanke võitjalt iga tähtaja ületanud päeva eest leppetrahvi ja leppetrahvist saadud raha suunab Danpower järgmisel aastal Võru linnas heategevusse, et leevendada trassi ehitusega tekkinud olukorda.

“Kuna KVL ei ole täitnud enda lepingulisi kohustusi, siis oleks meil ka õigus nende leping üles öelda, kuid see pikendaks ehitusprotsessi veelgi, mistõttu rakendame teisi lepingulisi võimalusi, et ehituspartnerit distsiplineerida ja tööd võimalikult kiiresti, kuid kvaliteetselt teostada,” rõhutas Aguraiuja.

FAKTID:

Projekti raames ehitatakse 2677 meetrit uut soojustorustikku.

Projekti tulemusena suureneb soojuse toomise maht ligikaudu 10% aastas.

Projekti investeeritakse ligi 1,2 miljonit eurot, millest 430 tuhat eurot on Keskkonnainvesteeringute Keskuse finantseeritud.

AJATELG:

02.03.2017 Riigihanke väljakuulutamine.

06.04.2017 Riigihanke võitja selgumine.

07.04.2017 Danpower Eesti OÜ sõlmib lepingu KVL Tehnika OÜ-ga.

01.05.2017 Ehitustegevuse oodatav algus.

29.05.2017 Ehitustegevuse tegelik algus, mis viibis hanke võitnud ehitusettevõtte tõttu.

30.06.2017 Ehitustegevuse I etapi oodatav lõpp.

18.08.2017 Ehitustegevuse I etapi reaalne lõpp. I etapis tehtud töödele viiakse praegu läbi korrektuure.

30.09.2017 Ehitustegevuse II etapi oodatav lõpp.

30.10.2017 Ehitustegevuse II etapi prognoositav lõpp.

Pressiteadet saab lugeda ka Võrumaa Teataja kodulehelt aadressil https://www.vorumaateataja.ee/arhiiv/60-uudised/18362-danpower-eesti-linlaste-pahameel-voru-kesklinna-kaugkuettevorgu-laiendamise-viibimisest-on-oigustatud